Forsamlingshusets Historie

13. september 1896
Afholdtes generalforsamling, hvorved forhandledes.
Efter fremlagt aktietegning er det vedtaget at bygge et hus til husflidsbrug. Det blev vedtaget at købe et stykke land, af Chr. Steffensen på 400 kvdr.-alen lige syd for skolen. Købesummen er ansat til 60 kr. og 25 øre årligt, indtil det fraskilles Chr. Steffensens ejendom. Hyren er ansat til 49 år, såfremt foreningen ønsker det.
Omkostningerne tilfalder foreningen.
Til revisor valgtes Jens Thomsen og L. Kristensen.
Til byggeudvalg valgtes J. Damgaard, Poul Vaaben og Niels Sørensen.

Underskrevet :

        Mads Chr. Nielsen,   W. Clausen,     J.R. Mogensen,   P.J. Bæk,    A.P. Nielsen,     Jens Nielsen

17. februar 1900
Overdroges huset til et andet interessentskab for 700 kr.
Det nye interessentskab bestod af :
 

Købmand Jens Nielsen Kragelund
Gårdejer Anders P. Nielsen Kragelund
Gårdejer Jeppe R. Mogensen Kragelund
Gårdejer Poul Vaaben Kragelund
Gårdejer Niels Kristensen Kragelund
Gårdejer Jens Kristensen Kragelund
Gårdejer Lars Kristensen Kragelund
Husmand Hans P. Jacobsen Kragelund
Husmand Hans Nielsen Kragelund
Husmand Christian Peter Petersen Kragelund

4. februar 1905
Ved generalforsamlingen blev det vedtaget, at udvide huset, ved at bygge
4 fag mod øst, efter fremlagt tegning.

24. februar 1905
På bestyrelsesmødet blev det vedtaget at antage bygmester N.J. Nielsen til arbejdets
udførelse til en sum af 987 kr.

5. august 1922
Vedtoges det at bygge den lille skole, dette arbejde overdroges til bygmester J. Th. Andersen
for 2300 kr.

1937
Blev lærerindens lejlighed bygget af Nielsen og Thorvald Jensen.

1944
Nyt gulv i salen

1946  .
Nye vedtægter og love i forbindelse med 50 års jubilæum.

1949
Varedirektoratet ansøges om kaffe tildeling

21. marts 1957
Tilbygning af scene med kælder og varmeinstallation

1963
Bestemmes det at ligge nyt tag på forsamlingshuset

1965
Høstfesten bliver en milepæl i historien omkring forsamlingshuset,
da det blev inført at medbringe øl og snaps i madkurven.

1969
Væggene i salen blev beklædt med panel

1972
Blev den lille skole, bygget om til køkken

1975
Der laves dametoilet

1985
Nyt gulv i store sal

1987
Skiftet vinduer og lavet p-plads på et stykke af skolens legeplads

1990
Anlægges flisebelagt terrasse og isættes terrassefør

1992
Toiletterne renoveres

1995
Scenen blev renoveret, diletant spillerne hjalp til

1996 
I jubilæumsåret foretager bestyrelsen en større restaurering af salen : Nyt loft, nye el-installationer og lamper, ny bagbeklædning på bænkene, væggene males med nye friske farver, nye gardiner og scenetæppe.

2002
Ny stor P-plads anligges vest for Kragelund skole
Nyt tag på forsamligshuset

2003
Lukket legeplads laves, med sandkasse, legehus og gynger