Arbejdsdag den 22. september 2002.

Der var indkaldt til arbejdsdag, hvor drænrør fra nyopsatte tagrender skulle nedgraves, i køkkenet skulle der sættes glasvæv op, haven skulle ryddes, diverse døre og karme skulle males og i kælderen under scenen skulle der lægges nyt cementgulv. Derudover skulle skrænten ved P-pladsen ryddes for ukrudt.ca. 22 voksne og 10 børn mødte op.

Herunder kan du se nogle billeder fra dagen

Køkken

Svend og Frue sætter glasvæv op

Køkken

Inge også igang i Køkkenet

Kælderen

John igang med at støbe

Kælder

Kælder

Det færdige resultat

Drænrør

Drænrør

Drænrør

Drænrør

Drænrør

Drænrør

Haven

Ryddes af Jørgen på sin MF'er sammen med Sebastian på Bobcat

Haven

Haven

Haven

Haven

Det færdige resultat

Salen

Randi laver

Salen

Karin maler

Haveaffald

Kører Morten væk

Skrænten på P-Pladsen

Ukrudt fjernes

Skrænten på P-Pladsen

Ukrudt fjernes

Skrænten på P-Pladsen

Det færdig resultat

Karsten maler flagstang

Mike ved traktor

Middagsmad

Middagsmad