Historie

Forsamlingshusets
historie

Historien om Kragelund Forsamlingshus.
Fra d. 13. september 1896 og til nu.
Opdateres løbende.

 • 13. september 1896

  Afholdtes generalforsamling, hvorved forhandledes.
  Efter fremlagt aktietegning er det vedtaget at bygge et hus til husflidsbrug. Det blev vedtaget at købe et stykke land, af Chr. Steffensen på 400 kvdr.-alen lige syd for skolen. Købesummen er ansat til 60 kr. og 25 øre årligt, indtil det fraskilles Chr. Steffensens ejendom. Hyren er ansat til 49 år, såfremt foreningen ønsker det.
  Omkostningerne tilfalder foreningen.
  Til revisor valgtes Jens Thomsen og L. Kristensen.
  Til byggeudvalg valgtes J. Damgaard, Poul Vaaben og Niels Sørensen.

  Underskrevet:
  Mads Chr. Nielsen, W. Clausen, J.R. Mogensen, P.J. Bæk, A.P. Nielsen, Jens Nielsen
 • 17. februar 1900

  Overdroges huset til et andet interessentskab for 700 kr.

  Det nye interessentskab bestod af:
  Købmand - Jens Nielsen - Kragelund
  Gårdejer - Anders P. Nielsen - Kragelund
  Gårdejer - Jeppe R. Mogensen - Kragelund
  Gårdejer - Poul Vaaben - Kragelund
  Gårdejer - Niels Kristensen - Kragelund
  Gårdejer - Jens Kristensen - Kragelund
  Gårdejer - Lars Kristensen - Kragelund
  Husmand - Hans P. Jacobsen - Kragelund
  Husmand - Hans Nielsen - Kragelund
  Husmand - Christian Peter Petersen - Kragelund
 • 4. februar 1905

  Ved generalforsamlingen blev det vedtaget, at udvide huset, ved at bygge 4 fag mod øst, efter fremlagt tegning.
 • 24. februar 1905

  På bestyrelsesmødet blev det vedtaget at antage bygmester N.J. Nielsen til arbejdets udførelse til en sum af 987 kr.
 • 5. august 1922

  Vedtoges det at bygge den lille skole, dette arbejde overdroges til bygmester J. Th. Andersen for 2300 kr.
 • 1937

  Blev lærerindens lejlighed bygget af Nielsen og Thorvald Jensen.
 • 1944

  Nyt gulv i salen
 • 1946

  Nye vedtægter og love i forbindelse med 50 års jubilæum.
 • 1949

  Varedirektoratet ansøges om kaffe tildeling
 • 21. marts 1957

  Tilbygning af scene med kælder og varmeinstallation
 • 1963

  Bestemmes det at ligge nyt tag på forsamlingshuset
 • 1965

  Høstfesten bliver en milepæl i historien omkring forsamlingshuset, da det blev inført at medbringe øl og snaps i madkurven.
 • 1969

  Væggene i salen blev beklædt med panel
 • 1972

  Blev den lille skole, bygget om til køkken
 • 1975

  Der laves dametoilet
 • 1985

  Nyt gulv i store sal
 • 1987

  Skiftet vinduer og lavet p-plads på et stykke af skolens legeplads
 • 1990

  Anlægges flisebelagt terrasse og isættes terrassefør
 • 1992

  Toiletterne renoveres
 • 1995

  Scenen blev renoveret, diletant spillerne hjalp til
 • 1996

  I jubilæumsåret foretager bestyrelsen en større restaurering af salen: Nyt loft, nye el-installationer og lamper, ny bagbeklædning på bænkene, væggene males med nye friske farver, nye gardiner og scenetæppe.
 • 2002

  Ny stor P-plads anligges vest for Kragelund skole.
  Nyt tag på forsamligshuset.
 • 2003

  Lukket legeplads laves, med sandkasse, legehus og gynger